HOMEPAGINA PRINCIPALĂ ░ CONTACT

Programul de funcţionare:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi:

8:00 - 16:30

Vineri:8:00 - 14:00

______________

Ghişeu Compartiment CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZĂRI RELAŢII DE MUNCĂ :

Luni, Marţi, Joi, Vineri:

8:00 - 16:30

Miercuri: 8:00 - 18:30

______________

ADRESĂ :

Alexandria,

str. Dunării, nr.1, cod 140002,

 

Tel./Fax:

0247 311175,

0247311798

 

ZiuaSSM

 "Stresul la locul de muncă:     o provocare colectivă"
             este tema campaniei Zilei
Mondiale pentru Sănătate și Securitate în Muncă în acest an. În ultimii ani, a existat o atenție crescândă la impactul riscurilor psihosociale și a stresului legat de muncă în rândul cercetătorilor, specialiștilor și responsabililor politici. Stresul legat de muncă este acum, în general, recunoscut ca o problemă globală care afectează toate țările, toate profesiile și toți lucrătorii, atât în țările dezvoltate cât și în curs de dezvoltare.

 
 

    Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

    Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii generale:
    a) controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei;
    b) furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă;
    c) informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    d) prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate;
    e) iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice:
    A. în domeniul relaţiilor de muncă; (R.M.)

    B. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei;(S.S.M.)

_____________________________________________________

Site-ul oficial al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Minister

 

 

______________________________________________________________________

 

Site U.E.site-ul oficial al Uniunii Europene.

Acest site vă pune la dispoziţie:

______________________________________________________________________

Începând cu data de 16 aprilie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011
Revisal 6.0.4 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10) 
Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format) 
Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.4 cuprinde:
- Actualizarea nomenclatorului COR
Începând cu versiunea curentă, funcțiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cât şi ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare şi completare a COR nr. 177/07.02.2012, 150/25.01.2013, 2176/14.10.2013, 190/14.02.2014, 433/20.03.2014, 1419/16.07.2014, 123/29.01.2015, 747/25.03.2015, 2196/05.11.2015 până la 1 iulie 2016. Ulterior acestei date, doar COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul OMMFPSPV nr. 2196/05.11.2015 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de salariați.
- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA
Începând cu versiunea curentă, localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise folosind atât nomenclatorul SIRUTA în versiunea actualizată la nivelul Legii 86/2010, cât şi pe cel adus la zi conform legislaţiei SIRUTA, cu ultima modificare introdusă prin Legea 214/2012 şi actualizat la nivel de final an 2015, corespunzător postării pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (INS) a clasificării SIRUTA – versiunea SIRUTA_AN_2015.
- Introducerea posibilităţii de a înregistra un salariat apatrid
Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistraţi salariaţi apatrizi. Un salariat apatrid poate să fie înregistrat cu drept de şedere în UE sau fără drept de şedere în UE. Pentru un salariat apatrid fără drept de şedere în UE trebuie înregistrate şi detaliile aferente unui salariat cu cetăţenie non UE.
- Cetăţenia unui salariat se va înregistra la nivel de ţară de apartenenţă
Începând cu versiunea curentă, cetăţenia unui salariat se va selecta direct la nivel de ţară de apartenenţă, asocierea categoriei (România, UE sau non-UE) făcându-se pe baza informaţiei privind ţara.  Astfel, la completarea cetăţeniei salariatului, se va prezenta pentru selectare întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.
- Un salariat român se va putea înregistra şi cu act de identitate: alt tip de act identitate românesc
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care lucrează pentru un angajator român fără a avea un domiciliu pe teritoriul României, a fost adăugat ca element de identificare alt tip de act identitate românesc.
- Pentru un salariat, trebuie precizată ţara de domiciliu / reşedinţă
Începând cu versiunea curentă, trebuie precizata tara de domiciliu / reşedinţă a salariatului. Pentru selectarea tarii de domiciliu / reşedinţă, se va prezenta întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.
- Radiere salariat
Începand cu versiunea curentă, un salariat se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui salariat înregistrat eronat pentru un angajator. Un salariat se poate radia: dacă nu are înregistrat niciun contract sau dacă toate contractele sale au fost în prealabil radiate.
- Radiere contract
Începând cu versiunea curentă, un contract se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui contract înregistrat eronat pentru un salariat. Un contract se poate radia indiferent de starea în care se află.
- Nomenclator temeiuri de suspendare
Nomenclatorul temeiuri de suspendare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri, temeiuri care au devenit invalide).
 Nomenclator temeiuri de încetare
Nomenclatorul temeiuri de încetare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri).
- Prelungire detaşare
Introducere funcţionalitate, pentru a permite prelungirea detaşării, după perioada iniţială de cel mult un an, cu câte 6 luni.
- Corecţie reactivare
Introducere funcţionalitate de corectare reactivare.
- Transfer contracte
Integrarea funcţionalităţii de transfer de întreprindere în condiţiile Legii nr. 67/2006.
- Schimbare loc de muncă
Schimbare loc de muncă la o altă entitate a angajatorului, cu o identitate fiscală diferită.
- Schimbare gestiune registru
Schimbarea unei entităţi a unei organizaţii care gestionează datele de registru privind unul sau mai multe contracte cu o altă entitate a aceleiaşi organizaţii.

 

MUNCA NEDECLARATĂ

GHID DE EVALUARE A RISCULUI

Evaluarea riscurilor și Managementul Securității și Sănătății în Muncă

   
 
          e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro